තරු හුට පට

ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදි මංජුල පීරිස්ගෙන් ඔබේ ලග්න පලාඵල ජංගම දුරකථනයටම ලබාගන්න

 

manjula piris

ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදි මංජුල පීරිස් මහතාගෙන් දවසේ ලග්න පලාඵල දැන් ඔබේ ඡංගම දුරකතනයටම ලබාගන්න

ඔබ කළ යුත්තේ ඔබගේ ලග්නයට අදාළ අංකය ටයිප් කර 7272 කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කරන්න

ඔබගේ ලග්නයට අදාළ අංක පහත පරිදිවෙයි.

1 මේෂ
2 වෘෂභ
3 මිථුන
4 කටක
5 සිංහ
6 කන්‍යා
7 තුලා
8 වෘශ්චික
9 ධනු
10 මකර
11 කුම්භ
12 මීන

උදාහරණ –

ඔබගේ ලග්නය මේෂ නම් ඔබ කළ යුත්තේ ඔබගේ ඩයලොග් ජංගම දුරකථනයෙන් අංක 1 ටයිප් කර 7272 කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.

ඔබගේ ලග්නය ධනු නම් ඔබ කළ යුත්තේ ඔබගේ ඩයලොග් ජංගම දුරකථනයෙන් අංක 9 ටයිප් කර 7272 කෙටි පණිවිඩයක් යොමුබ කරන්න.

 

manjula piris

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!