බොලිවුඩ්

අභිෂේක්ගෙයි අයිෂ්වර්යාගෙයි ගෙදර ප්‍රශ්නයක් ප්‍රසිද්ධියේ පිටවෙයි (වීඩියෝ)

cvr

ඓශ්වර්යා සහ අභිෂේක් කියන්නේ හොඳ අඹුසැමියන්නේ. ඒ වගේම ඒ දෙන්නාව නොදන්න කෙනෙක් නම් නෑ මේ ලෝකයේ. ඒ .රමට ප්‍රසිද්ධයි.

ඔන්න ඒ දෙන්න සහභාගී වුණු උත්සවයකදී ඒ දෙන්නා අතරේ තිබුණු පොඩි විරසැකයක් හෙළි වුණා.

එම වීඩියේව පහලින් බලන්නකෝ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!