තරු හුට පට

ක්‍රිස් ගේල්ගේ රන්බරී මෙන්න

සුපිරි බටහිර ඉන්දීය ක‍්‍රිකට් ක‍්‍රීඩක ක‍්‍රිස් ගේල් පසුගිය දිනක ශ‍්‍රී ලාංකිකයින් පිරිසක් සමග සිටි අවස්ථාවක ලහිරු පෙරේරාගේ රම්බරී ගීතය ගායනයට එක්වූ තිබුණි.

මේ එම අවස්ථාවයි

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!