බොලිවුඩ්

සනී ලියෝන්ට ඉල්ලුම වැඩිවෙලා….

බොලිවුඩ් සරාගී නිළි සනී ලියෝන් ඉන්දියාව තුළ මෙම වසරේ වැඩි වශයෙන් ම අවධානයට ලක් වූ පුද්ගලයින් අතර පෙරමුණ ගෙන සිටීනවා.

ඒ  ඇය අන්තර්ජාලය හරහා  මෙලෙස අවධානයට ලක් ව ඇති බව සමීක්ෂණයකින් හෙළි වී ඇත.

මෙලෙස අන්තර්ජාලය හරහා අවධානයට ලක් වූවන් අතර සුපිරි බොලිවුඩ් නළු ශාරුක් ඛාන් 5 වන ස්ථානයට පත් ව සිටිනවා.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!