තරු හුට පට

භාග්‍යාත් රට හැර යයි

පසුගිය දිනක යුග දිවියට පා තැබූ භාග්‍යා හෙට්ටිආරච්චි මේ දවස්වල මොකද කරන්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවා.

ඒ ගැන හරියටම දැනගන්න අපි භාග්‍යාට කතා කළා.

ඉතින් ඒ වෙලාවේ භාග්‍යානම් අපිට කිව්වේ මෙන්න මේ වගේ කතාවක්.

” පසුගිය දවස්වලනම් දැනට විකාශන වන ටෙලි නාට්‍ය කිහිපයකම රූපගත කිරීම් තිබුණා. ඒ වගේම මම හෙට(21)  ‍විදේශගත වීමට තමයි සුදානම් වෙලා ඉන්නේ.ආයෙමත් ලංකාවට පැමිණෙන්නේ ජුනි මාසයේ අන්තිම ”

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!